tefillin-1297846_1920-or2f7hmozmxrgq65ygx0r0ga5uo2xaivlfn371wq4g

בית הכנסת

הרב ירון פרידמן מקיים פעילות בשיתוף בית הכנסת אהבת ישראל אשר בקרית ים . 

תפילות בימי שבת 

מנחה בזמנה מיד לאחר מכן קבלת שבת
שחרית ב 07:30

מנחה : בזמנה 

כתובת : רחוב ביאליק 23 ק.ים