candles-209157_1920.jpg

אבל וימי זיכרון

אדם מאוד קשור למשפחתו וקורוביו אך דרכו של העולם היא שאין אדם חי לנצח ומעת לעת אנשים היקרים ללבנו
מסיימים את שליחותם בעולם הזה ונקראים למעלה לעולם שכולו טוב .
ההלכה מצווה אותם לנהוג בהם בדרך כבוד ולכבד אותם במותם על ידי פעולות רוחניות .
החל בקבורה ומשם ל 7 ימי השבעה לגילוי המצבה לאחר 30 יום ולאחר מכן 11 חודש באמירת קדיש לזכותם .
מוסבר בספרי הקודש שכל פעולה שאנו עושים עבורם כאן בעולם הזה נותנת להם שפע וכוח בעולם האמת .
בבית חב"ד מספק את כל השרותים הנדרשים לכם בשעות הקשות שלכם ניתן לכם ייעוץ והכוונה ,
נעזור לכם לכבד את בני משפחתכם בדרכם האחרונה .

הרב ירון פרידמן כאן בשבילכם בשעה הקשה צרו קשר